Biblia očami detí a mládeže

11.04.2019 19:03
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Výtvarná súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Preto sme sa pri realizácii prác zamerali aj na to, ako nás má formovať Božie Slovo. Každý deň nájsť odpoveď na to, ako dobre žiť, konať, rozhodovať sa, byť pravdivejším, láskavejším, odolávať zlu, nájsť cestu k odpusteniu, radosti zo života.

Žiaci si vyberali state z kníh Starého zákona - Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a novozákonné Evanjelium podľa Matúša. Najvydarenejšie práce žiakov v jednotlivých kategóriách boli zaslané do Košíc, kde budú pracovníkmi Diecézneho katechetického strediska v spolupráci s výtvarníkmi vyhodnotené spolu s prácami ďalších žiakov škôl celej košickej arcidiecézy. Všetko, čo denne prežívame a robíme, nech je na úžitok ľuďom okolo nás, aj na oslavu Boha v našich životoch. Už samotná snaha žiakov zapojiť sa tejto súťaže má zmysel a každý výkres je toho dôkazom. Mgr. Daniela Babjaková, vyučujúca NBV

Postúpili práce týchto žiakov: 1. Vanesa Lipjancová 4. A – Krst Pána Ježiša v rieke Jordán 2. Ján Majdák 4. A – Ježiš uzdravuje 3. Tatiana Mizeráková 5. A – Rút nasleduje Noemi do Betlehema 4. Laura Štofaníková 6. B – Ježiš umýva apoštolom nohy 5. Tatiana Kohutová 6. A – Útek do Egypta 6. Klaudia Kišeľová 6. A – Ustanovenie Eucharistie 7. Lenka Rohaľová 7. A – Peter kráča po vode k Ježišovi 8. Alžbeta Matisovská 7. A – Útek do Egypta 9. Terézia Mizeráková 7. A – Peter kráča po vode k Ježišovi 10. Tamara Girašková 8. B – Ježiš tíši búrku na mori 11. Tomáš Červeňák – 7. C – Ježiš učí 12. Ján Červeňák – 7. C – Mária s Ježišom – Narodenie 13. Simona Bilá 5. C – Krížová cesta Ježiša 14. Kristopher Gabčo 5. C – Útek do Egypta 15. Katarína Feriová 7. C – Povolanie apoštolov 16. Renáta Šarkanová 7. C – Peter kráča po vode k Ježišovi