Project EDUCATE Slovakia

06.04.2019 17:51
Zo školy

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

V dňoch 4.2-15.2.2019 prebiehal na našej škole projekt Educate – pobyt lektorov AIESEC , ktorí pre žiakov 2. stupňa zabezpečili prezentácie, počas ktorých sa žiaci oboznámili s tradíciami, kultúrou a zvykmi krajín z ktorej lektori pochádzajú. Vyučovací proces bol obohatený o rôzne hry v anglickom jazyku a žiaci sa mohli zapojiť do aktívnej komunikácie. Lektori sa oboznámili s bežným školským životom na našej škole, navštívili obecný úrad, kde sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie z histórie našej obce a taktiež navštívili aj známy kaštieľ Majorháza, ktorý sa im veľmi páčil.

Mgr. Silvia Rajnohová a Mgr. Andrea Bereczková Mareková