Aktivity Žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020

10.11.2019 17:11
Spoločnosť

Autor : Nina Regnerová, Dopravná akadémia, Školská ul., Trenčín

Späť na úvod

Aktivity Žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020

Milí čitatelia!

Keďže aj my, Žiacka školská rada Dopravnej akadémie, tvoríme náš školský časopis, dovoľte nám predstaviť plán aktivít na šk. rok 2019/2020 a presvedčiť vás o tom, že v našej škole sa nudiť nebudeme. Veď predsa škola nie je iba o učení.

V tomto školskom roku pripravuje Žiacka školská rada tieto aktivity:

Zapojenie sa do Medzinárodného programu Zelená škola, Jesenný florbalový turnaj, Mikuláš, Vianočná akadémia, Školský ples, Deň Zeme, Volejbalový turnaj, Futbalový turnaj, Branné cvičenie, Medzinárodný deň vody, Deň zdravej výživy, Súťaž o najčistejšiu triedu, Protidrogové prednášky so skúsenými ľuďmi,Valentínska pošta a ďalšie iné...

Dúfame, že sa nám podarí zorganizovať čo najviac z týchto aktivít, aby sme si spríjemnili čas, ktorý nám ostáva do konca školského roka :). Veríme, že sa budete do nich zapájať, čím nám ukážete, že naša práca s ich organizovaním nebola zbytočná.

 VAŠA Žiacka školská rada pri Dopravnej akadémii v Trenčíne