Neúspech

06.10.2019 15:10
Kultúra

Autor : Janka Smiešková, ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba

Späť na úvod

Základom neúspechu je nevzdať sa. Keď spadneš na kolená, treba sa postaviť. Každý neúspech nás niečo učí a je súčasťou nášho života. Či už to je neúspech v škole, práci, láske, alebo v niečom inom. Všetko sa dá prekonať, každý jeden neúspech, každý jeden pád na kolená.

 Nesmieš sa spoliehať na druhých, ale plniť si ciele sám a vlastnými silami. Keď sa ti niečo nepodarí, nevzdávaj sa, pokračuj až kým nedosiahneš to, čo chceš. Tvrdohlavosť je jednou z pravidiel úspechu. Niekto povie, že to nedáš, tak mu ukáž, že ty to zvládneš. Zvládneš všetko, ale musíš chcieť. Nebuď ovcou v dave a choď svojou cestou, ukáž všetkým, že existuje aj iný smer cesty, že sa dá robiť aj niečo iné ako sa prispôsobovať. Povedz im, že aj keď neuspejú, tak to nevadí. Ako povedal jeden akademik: „Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neúspech nie je hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova.“

Nemusí sa ti všetko vydariť a ani nemusíš vo všetkom uspieť. Si predsa len človek. Učíš sa na vlastných neúspechoch a vďaka nim rastieš. Každý tvoj neúspech je krok dopredu. Aj keď sa to možno nezdá, neúspechy ťa posúvajú vpred. Raz budeš na konci svojho cieľa a povieš si: „Dal som to! Môj stres z neúspechov bol zbytočný.“ Nestresuj sa zo školy, sú to len známky. Neplač kvôli hádke s priateľmi, ak ste naozaj priatelia, hádka vás nerozdelí. Užívaj si život a prekonávaj svoje limity. Neúspech je vlastne výhra, vďaka ktorej sme bližšie k cieľu!