DofE ceremónia

23.09.2019 16:34
Kultúra

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 3. septembra 2019 sa konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou slávnostné odovzdávanie bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku.