Mária Terézia/škola

02.07.2019 13:40
Kultúra a umenie

Autor : Bianka Červená, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

    Mária Terézia

    Mária Terézia bola kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa (od roku 1740). Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Na uhorskom tróne bola treťou poslednou ženou v dejinách. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského. Bola považovaná za jednu z najschopnejších panovníkov vtedajších krajín a aj v súčasnosti sa o nej hovorí ako o jednej z najvýznamnejších panovníkov z Habsburského rodu.

    Mária Terézia bola najstaršia dcéra Karola VI. Habsburského. Od detstva ju vychovávali a vzdelávali jezuiti, najmä čo sa týkalo náboženských oblastí. Okrem toho sa jej dostalo vynikajúceho vzdelania v oblasti histórie, latinčiny, francúzštiny a nemčiny. Venovala sa aj maľovaniu, tancu a hudbe.

    František oficiálne požiadal o ruku Máriu Teréziu, ktorá mala vtedy devätnásť rokov, 31.januára 1736. Svadba sa uskutočnila 12.februára 1736 - konala sa v Augustiánskom kostole vo Viedni.

    

ŠKOLA

    V decembri 1774 vydala Mária Terézia všeobecný školský poriadok. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa na území habsburskej monarchie, bez ohľadu na pôvod, miesto bydliska alebo pohlavie. V každej dedine sa mala založiť škola, v ktorej sa deti mali učiť tzv. trivium, teda čítať, písať a počítať. Hlavným autorom všeobecného školského poriadku bol Ignác Felbiger.

    Všeobecný školský poriadok rozdelil školy na štyri základné typy:

Ľudové školy sa delili ešte na tri typy, a to triviálne, hlavné a normálne

Hlavné školy sa nachádzali vo väčších mestách a vyučovali v nich väčšinou štyria učitelia. Povinnými predmetmi bolo trivium, náboženstvo, latinčina, dejepis, prírodopis, zemepis, sloh, geometria, kreslenie a základy hospodárstva.

Normálne školy pripravovali a vzdelávali budúcich učiteľov pre triviálne školy.

Latinské gramatické školy nadväzovali na ľudové školy a boli štvorročné. Vyučovala sa tu latinčina, nemčina a dejepis.

Gymnáziá pokračovali vo vzdelávaní detí po latinských gramatických školách. Štúdium trvalo dva roky.

Univerzity a lýceá: po absolvovaní gymnázia pokračoval študent na dvojročnom lýceu, na ktorom sa vyučovala štylistika, rétorika, filozofia, gréčtina, matematika a fyzika.


pomocný zdroj: wikipédiaPáči sa ti článok? Prečítaj si ich viac😃

Sleduj nás na Instagrame (pripravujeme veľa noviniek): https://www.instagram.com/_.rozovinky._/

Sleduj nás na Facebooku: https://www.facebook.com/rozovinky