Naša škola

24.05.2024 10:34
Kultúra a umenie

Autor : Katarína Senková, 9. ročník, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Malebná ty škola moja,

desaťročia ty už máš.

Obklopená denne deťmi,

radosť nám robievaš.


Hrdé meno si dostala,

po Duchnovičovi sa voláš.

Veľa múdrych a šikovných detí vychovávaš.


Ostaneš nám navždy v srdci,

ty škola naša jediná.

Budeme si ťa brániť,

veď si naša rodina.