Slávnostná akadémia

20.05.2024 21:21
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Veľká slávnosť, hostia, slávnostný príhovor našej pani riaditeľky, spomienky, história školy..., ale aj nasadenie moderátorov, tréma účinkujúcich, nadšenie rodičov... Sme pyšní, že práve my sme mohli oslavovať 50. výročie vzniku našej ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach. Báseň, spev, tanec... ale aj prítomnosť Lucie Gurbaľovej, námestníčky primátora mesta Košice, či Richarda Hergotta, úspešného košického moderátora, ktorý je absolventom našej Bernoláčky. Medzi úspešných žiakov ZŠ Bernolákova 16 patria aj bratia Timkovci, ktorí vytvorili známu kapelu No name. My však máme aj vicemajstra SR a majstra strednej Európy v motokrose Dávida Gábriela, ale aj prvú navigačnú dôstojníčku, ktorá riadi stovky tankerov po svetových prístavoch, Julku Kravcovú – Lorencovičovú. Ani netušíme, koľko osobností uviedla do života práve naša škola. Prajeme ti, školička naša, veľa šikovných žiakov bažiacich po vedomostiach, ochotných a spolupracujúcich rodičov, nadšených pedagógov a vždy múdre vedenie školy, ktoré robí správne rozhodnutia. Veríme, že naša škola vychová ešte mnoho úspešných osobností, ktoré sa zaradia do života a budú žiť šťastný život.