Rozhovor s doc. Žanetou Paukovou

26.03.2024 17:35
Spoločnosť

Autor : Adela Pauková, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Žaneta Pauková vyrastala v našom meste Hlohovec, kde aj momentálne žije so svojou rodinou. Študovala na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde absolvovala aj pedagogické minimum. Je matkou troch detí a okrem titulu docentky je i prodekankou pre vzdelávanie a poslankyňou mesta Hlohovec.

V rozhovore sa s nami podelí o informácie týkajúce sa poslanectva mesta Hlohovec.

Aké úspechy sa vám darilo dosiahnuť vo funkcii poslankyne za prvý rok?

Okrem aktívnej účasti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva som sa zúčastňovala na zasadnutiach Dozornej rady spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, Komisie územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia, Rady základnej umeleckej školy, v ktorých zastávam funkciu členky. V Komisii na ochranu verejného záujmu som predsedníčkou. Teším sa z drobných úspechov, ktoré sa mi podarilo realizovať vo výbornej spolupráci s pracovníkmi Mestského úradu a Mestskej zelene, napr. osadenie lavičky na ihrisku na ulici Za poštou, dočasné osadenie kvetináča na ulici Manckovičová, orezy stromov atď. V roku 2023 som sa stretla s dvadsiatymi pármi novomanželov ako sobášiaca, čo bola pre mňa veľká česť.

Čo je vašou silnou stránkou v komunálnej politike?

Od malička sa zaujímam o prírodu, životné prostredie a jeho ochranu. Týmto témam sa rada venujem nielen v práci ale i v komunálnej politike mesta Hlohovec. Navyše, mestá sa budú musieť začať oveľa viac začať pripravovať na adaptáciu zmeny klímy, aby tu mohli žiť aj ďalšie generácie. Verím, že k tejto téme môžem prispieť so svojimi odbornými vedomosťami a skúsenosťami.

Zúčastňujete sa s deťmi niektorých mestských akcií?

V posledných rokoch sme už tradične s najmladším synom absolvovali vynikajúci akciu o. z. Fraštačanov s názvom Cesta rozprávkovým lesom v krásnom prostredí Zámockej záhrady, ktorú všetkým odporúčam. Okrem toho sa radi zúčastňujeme Dňa detí, kedy si mesto vždy pripraví vynikajúci program pre našich najmenších.

Aké sú vaše plány a ciele v Mestskom zastupiteľstve?

Na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva plánujem podporiť všetky návrhy, ktoré prinesú zvýšenie kvality obyvateľov nášho mesta a prispejú k jeho rozvoju. Mojím cieľom je aktívne pracovať v Dozornej rade Mestská zeleň Hlohovec, v Rade školy ZUŠ Hlohovec, Komisii územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia a v Komisii na ochranu verejného záujmu. Je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem stretnúť s občanmi Hlohovca v nezabudnuteľných chvíľach ich života ako sobášiaca

Aké sú vaše vízie v roku 2024?

Poslankyňou mestského zastupiteľstva som iba jeden rok, čo je z môjho pohľadu príliš krátke obdobie na komplexné hodnotenie vývoja nášho mesta. V roku 2024 plánujem podporiť všetky dobré aktivity, smerujúce k rozvoju nášho mesta, presadzovať a aj realizovať návrhy a podnety zo strany spoluobčanov nielen za náš obvod, ale aj za ostatné súčasti mesta. Rovnako plánujem pracovať v našom poslaneckom klube Spolu pre Hlohovec. O všetkých krokoch poslaneckého klubu pravidelne informujeme aj na facebooku. Ako sobášiaca sa veľmi teším na všetky páry, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do manželstva, túto časť poslaneckej práce považujem za najušľachtilejšiu a je to pre mňa veľká česť.