Svetový deň rodiny

15.05.2022 12:57
Spoločnosť

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.

Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený v roku 1993 Organizáciou spojených národov (OSN), oslavujeme 15. mája. Význam tohto dňa spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou vo všetkých krajinách.