Prečo chrániť životné prostredie

13.12.2019 09:33
Spoločnosť

Autor : Sára Urbanová, ZŠ s MŠ Zuberec

Späť na úvod

       Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, no v dnešnej dobe je to jeden z najväčších problémov ľudstva, ktoré ho znečisťuje.

       Dnešná konzumná spoločnosť je veľmi ovplyvňovaná módnymi trendmi, ktoré ju v podstate nútia kupovať stále niečo nové, hoci nepotrebné, a zapadať do neustáleho kolotoča tvorenia odpadu. Plast bol jeden z prelomových vynálezov, no taktiež jedným z najväčších znečisťovateľov. V priebehu troch rokov sa na skládke odpadu nahromadí až 6,3 miliárd ton odpadu. Obyčajný Slovák ročne vyprodukuje okolo 330 kilogramov, no pritom len 8¬% sa recykluje. Plasty dnes už nahradili v podstate všetko. Namiesto prútených košíkov si na nákup berieme jednorazovú tašku a potraviny nie sú balené do vratných obalov.

        Dnes už vznikajú mnohé organizácie na ochranu životného prostredia, organizujú sa medzinárodné projekty ako Deň Zeme, kedy ľudia chodia do prírody zbierať odpadky. Otvárajú sa nové bezobalové predajne i továrne na výrobu eko-produktov. Do povedomia mladých sa dostávajú najmä hlasy influencerov, ktorí myšlienky recyklovania uplatňujú vo svojej tvorbe, čím idú ostatným príkladom.

        V prípade, že súčasné trendy budú pokračovať, je možnosť znížiť produkciu odpadu až o 23%, no ak nie, do roku 2050 by sa na skládkach malo ocitnúť zhruba 12 miliárd ton odpadu. Je len na nás ako sa k tomuto problému postavíme. Je na čase, aby sme začali chrániť naše okolie a tvorili si okolo seba pekné zdravé miesto, v ktorom sa budeme cítiť dobre. Tak poďme do toho !