Básne našich žiakov

24.03.2024 14:59
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

50. výročie našej školy


Naša škola 50 rokov má,

je v nej veľká zábava.

Rôzne akcie tu máme,

do súťaží sa zapájame.


Máme dobré učiteľky,

naučia nás rôzne veci.

Na exkurzie chodíme,

veľa vecí robíme.


Na výtvarnej vyrábame,

na telesnej zabeháme.

Súťažíme všetci radi,

tešíme sa z víťazov.


Kamarátov nájdeme,

keď sa spolu hrajeme.

Nástenky sú plné farieb,

máme na nich mnoho malieb.


Máme školu veľmi radi,

stále sa jej dobre darí.

Už priveľa zažila.

Počula a videla.

Veľa deti učila.


Radka, Saška, Anička, Alexa, Ivanka, Lea - 5.ANaša škola má už 50-tku,

škoda, že nie 40-tku.


Bola by mladšia, veru hej,

no zato má veľký dej.


V našej škole sa maskot skrýva,

ale loptička ho odkrýva.


Máme dobrú riaditeľku

a tiež dobrú učiteľku.


Máme radi predmety

a z nich pekné smiechoty.


Daniel - 5.A