Medzinárodný deň žien na našej škole

12.03.2024 14:49
Spoločnosť

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Medzinárodný deň žien pripadne každoročne na 8. marec. Nebolo to ináč ani v tomto školskom roku na našej škole. Skupina mladých ľudí - deviatakov- čakala pred školou skoro ráno pani učiteľku Kucikovú. Mnohí sa priznali, že ranné vstávanie ich trošku potrápilo. O to srdečnejšie boli ich darčeky, ktoré sami upiekli a vyrobili. Takto potešili mamky, babky, učiteľky, upratovačky, kuchárky a všetky ženy, ktoré stretli pred školou.

Ďakujeme.