Návšteva Múzea Holokaustu v Seredi

20.02.2024 18:02
Kultúra a umenie

Autor : Jana Hlavnová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Dňa 8. februára 2024 mali žiaci 2. ročníka možnosť zúčastniť sa návštevy Múzea Holokaustu v Seredi. Táto vzdelávacia exkurzia im prehĺbila znalosti o nedávnych nelichotivých dejinách Slovenska.  Na začiatku návštevy sa žiaci zúčastnili zaujímavej prednášky o Holokauste, započúvali sa do príbehu pani Heleny, ktorá prežila toto temné obdobie na vlastnej koži. Po prednáške nahliadli do jednotlivých expozícií, kde sa  od sprievodkyne dozvedeli viac o živote v pracovnom tábore v Seredi. Exkurzia žiakom  pripomenula význam uctenia si pamiatky obetí Holokaustu. Je totiž dôležité, aby sme si pamiatku na obete udržiavali živú, nikdy nezabudli na tieto tragické udalosti a nedovolili sme, aby sa niečo podobné v budúcnosti zopakovalo.

Fotogaléria k článku