Hotel a cestovanie - anglické slovíčka a frázy

20.06.2019 18:10
Móda a Štýl

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

Prehľad základných anglických slov a fráz, ktoré určite využiješ pri cestovaní do zahraničia, keď sa budeš ubytovávať v hoteli alebo v penzióne. Prajeme pekné prázdniny i dovolenku a dúfame, že ti naše slovíčka pomôžu.

Booking / Rezervovanie

Can I book a room please? Môžem si rezervovať izbu?

Do you have any vacancies? Máte nejaké voľné izby?

What kind of room would you like? Aký typ izby by ste chceli?

I’d like a single room / double room / suite. Chcel by som jednolôžkovú izbu / dvojlôžkovú izbu / apartmán.

From what date? Od akého dátumu?

How many nights would you like to stay? Na koľko nocí by ste chceli zostať?

How long will you be staying for? Aký dlhý bude Váš pobyt?

One night / two nights / a week. Jednu noc / dve noci / týždeň.

What’s the price per night? Aká je cena za noc?

Is breakfast included? Sú v tom aj raňajky?

Does the room have internet access / air conditioning? Má izba aj internetové pripojenie / klimatizáciu?

Is there a swimming pool / sauna / gym / lift? Je tam bazén / sauna / telocvična / výťah?

Do you allow pets? Zvieratká sú povolené?

Do you have wheelchair access? Máte prístup pre vozík?

Do you have a car park? Máte parkovisko?

The room has a shared bathroom. Izba má spoločnú kúpeľňu.

I’d like a room with an en-suite bathroom / a sea view / a balcony. Chcel by som izbu s kúpeľňou / výhľadom na more / balkónom.

I’d like half board / full board. Chcel by som polpenziu / plnú penziu.

Could we have an extra bed? Mohli by sme dostať posteľ naviac?

I would like to cancel the reservation. Chcel by som zrušiť rezerváciu.

I have paid the deposit already. Už som zaplatil zálohu.

At the reception / Na recepcii

Do you have a reservation? Máte rezerváciu?

What time is breakfast? Kedy sú raňajky?

Where is the restaurant? Kde je reštaurácia?

What time is the restaurant open for dinner? Kedy je reštaurácia otvorená na večeru?

Dinner is served between 6pm and 9.30pm.  Večera sa podáva medzi 18:00 a 21:30 hod.

What time is the check-out? O koľkej je odubytovanie?

Your room is on the first floor. Vaša izba je na prvom poschodí.

Where are the lifts? Kde sú výťahy?

Enjoy your stay! Prajeme Vám krásny pobyt!

Excuse me, the key doesn’t work. Prepáčte, kľúč nefunguje.

There’s no toilet paper / soap / shampoo. Nemáme toaletný papier / mydlo / šampón.

Could I have an extra blanket? Mohol by som dostať ešte jednu prikrývku?

Can I get a wake-up call for 8 a.m. please? Môžete ma zobudiť o 8 ráno, prosím?

Could you recommend me a good restaurant? Mohli by ste mi odporučiť dobrú reštauráciu?

Pripravila Mgr. Silvia Rajnohová