Výtvarná súťaž „Linka 112 očami detí”

12.02.2024 19:32
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V dňoch 18.1.2024 až 9.2.2024 sa žiaci všetkých oddelení v ŠKD zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom „Linka 112 očami detí”, ktorú vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.  Žiaci vytvorili krásne a kreatívne výtvarné diela. Veríme, že pri vytváraní diel si žiaci zvýšili povedomie o význame tiesňovej linky 112.  Štyria žiaci z našej školy sa umiestnili na krásnych víťazných miestach. Autorom víťazných prác srdečne blahoželáme a ostatným deťom, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže ďakujeme za ich snahu a krásne výtvarné práce.

Fotogaléria k článku