Talentmánia

31.01.2024 21:36
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

31. január bol pre nás výnimočný. Nielen tým, že žiaci "žali" plody svojho úsilia v podobe polročného vysvedčenia, ale boli sme účastní úžasnej Talentmánie. Myšlienka skrsla v hlavách žiakov 6. A pod vedením p. uč. Hakalovej. Najprv prebehli triedne kolá a potom nasledovalo školské kolo. Dnešný galaprogram bol veľkolepou prehliadkou tých najlepších čísel. O umelecký zážitok sa postarali títo umelci:

1. stupeň:

K. Viničenková, 1. B (spev)

Z. Kulínová, 3. C (moderná gymnastika - švihadlo)

O. Orgovánová, 2. B (tanec)

D. Sýkora, 2. C (kúzlo)

M. Turcovský, 3. A (recitácia)

D. Haas, M. Mako, 3. B (hip hop)

E. Vajtová, 1. C (športová gymnastika)

Š. Babušová, 4. A  (prednes vlastnej tvorby)

L. Rugolská, 4. B (flauta)

A. Duchyňová, 1. A (tanec)

Š. Babušová, K. Čitáková, M. Šoltesová, 4. A (spev)

E. Bôriková, N. Štefaniková, 3. A (moderná gymnastika - obruč)

B. Cirnerová, 1. A (hip hop tanec)


2. stupeň:

A. Mašlonková , K. Hromjáková, 5.A (tanec)

B. Pohlyová, H. Jelineková, 5.A (gymnastika)

K. Daduľáková, 5.A (spev)

J. Stahura, 6.A (tanec)

S. Dutka, 6.B (spev)

E. Štecová, K. Bačová, S. Gomolčáková, 6.A (scénka Kávička)

S. Bogová, 7.B (klavír)

D. Jacková 7.A, Z. Vitkovičová a M. Pavelová, 7.C (scénický tanec)

Kolektív triedy 9. A (spev)


Musíme skonštatovať, že celý program bol pútavý, tématicky pestrý a dynamický. Účinkujúci mali krásne kostýmy a jednotlivé vystúpenia boli umelecky hodnotné. Zo všetkých vystúpení našu porotu najviac zaujala za 1. stupeň žiačka Šarlotka Babušová zo 4. A svojím originálny prednesom vlastnej tvorby. Za 2. stupeň to bol žiak Samuel Dutka zo 6. B, ktorý zaujal svojím spevom. Obaja účinkujúci získali Špeciálnu cenu riaditeľky školy. Cenu divákov získali za 1. stupeň dievčatá Dorotka Haas a Michaela Mako za hip hop a za 2. stupeň kolektív triedy 9. A za spev. Ďakujeme účinkujúcim za odvahu vystúpiť pred tak veľkým publikom a za poznanie, že sme okrem iného aj škola plná talentov.

Fotogaléria k článku