Koláže rozprávajú

22.12.2023 02:00
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Naši štvrtáci sa zapojili do 20. ročníka výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“, ktorú vyhlásilo CVČ ako sprievodné podujatie k 70. výročiu ich založenia. Koláž je výtvarná technika, pri ktorej žiaci použili obrázky, texty z novín a časopisov. Ucelený obraz dotvárali farbou a inými plošnými materiálmi, aby v celkovej kompozícii vyznela ich myšlienka, nápad...