16b PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV

20.12.2023 16:16
Kultúra a umenie

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

PO EURÓPE

Vydajme sa po Slovensku.

Začnime v Maďarsku.

V Budapešti v Budíne

hrad sa týči v pozore.

Prejdime hneď do Česka,

pivko pijú do dneska.

Tancuje tam dom aj Praha,

deme hneď do Dunaja.

Vyskočíme v Nemecku .

Pôjdeme si pre tresku,

cestou po Francúzku.

Navštívime Paríž mesto módy.

Vidíme tam v Louvre veľa krásnej tvorby.

Vrátime sa z tejto cesty.

Máme nové skúsenosti.

J. Vrábeľ , 3. roč.

Ľ.J.