Láska

08.12.2023 10:21
Kultúra a umenie

Autor : Jana Čurhová, 9.ročník, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

S láskou v srdci sa báseň začína,

vzácna emócia, čo nikdy nekončí.

V obdivnom tanci dvaja sa zlúčia,

spojení čisto a nekonečne šťastní.


Láska je pieseň, čo hrať má večne,

znie v každom slove, každom dychu, je každej vône.

Milovať a byť milovaný, to je dar nebeský,

keď sa srdcia spájajú, nič nie je ťažké.


Vo svete lásky sa slabosťou kúpeš,

v dotyku, v pohľade novú silu objavuješ. 

S láskou v očiach žiariš ako slnko.

 a každý deň zažívaš ako nový začiatok.


Láska je jasná ako západné nebo,

oheň, čo horí v duši, nekonečné teplo.

Láska je zázrak, čo nesie teba a mňa

spolu v jednotlivosti.


Túto báseň som ti venovala so všetkou svojou láskou,

aby ťa sprevádzala na tvojej životnej dráhe.

Nech láska plní tvoje dni radosťou a slasťou,

aby si vo svojom srdci vždy našiel pravú vášeň.