Nepovinná literatúra s Lukášom Latinákom

30.11.2023 19:22
Kultúra a umenie

Autor : Daniela Majerčáková, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Dňa 28. 11. 2023 k nám do školy zavítal jeden z obľúbených slovenských hercov, glosátorov, člen hereckého súboru divadla Astorka Korzo 90 Lukáš Latinák . Počas dvoch hodín nám priblížil čarovný svet poézie, ktorý možno v dnešnej  modernej a digitálnej dobe nie je žiakom až taký blízky. Pripravil si pre nás vtipnú ale zároveň náučnú prednášku, ktorá sa venovala literatúre, histórii i poézii. Na začiatku nám porozprával svoj príbeh života, spomínal školské časy a svoj záujem o rodnú reč a literatúru. 

V druhej čati prednášal básne známych slovenských autorov: Ján Kollár – Slávy Dcéra, Ján Botto- Žltá ľalia, Ján Smrek- Iba oči. Jeho prednes  zaujal našu pozornosť. Väčšine žiakov sa  jeho prednáška páčila, jeho vystúpenie malo svojskú humornú aj vážnu stránku, obohatenú umeleckým prednesom, analýzou významných slovenských literárnych diel, mnohé myšlienky prepojil so súčasnosťou. Ukázal nám literatúru v inej podobe.

Ukázal nám literatú

Fotogaléria k článku