Šťastná škola - báseň

19.11.2023 18:08
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Vyšliapaná cestička

každé ráno je istá.

Žiaci po nej utekajú,

do školy sa ponáhľajú.


Do lavice sa usadia,

myseľ učením naladia.

Keďže sily potrebujú,

desiatou sa dolaďujú.


Škola radosť prináša,

šťastím všetkých povznáša.

Buďme radi, že ju máme.

Učme sa a pomáhajme.


My to radi robíme,

krabice láskou plníme.

Všetko sa nám zúročí,

škola šťastím poskočí.


                                JV