Exkurzia na výstave vo Východoslovenskom múzeu

13.06.2023 16:26
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci VI.C absolvovali v rámci hodín dejepisu exkurziu na výstave vo Východoslovenskom múzeu, pod názvom Germáni z Rankoviec. Výstava bola zameraná na život a kultúru Germánov. Súčasťou prehliadky boli nájdené predmety dennej potreby, prvky výzbroje, meče, či štíty bojovníkov pochádzajúcich nielen z nášho územia, ale aj z Rímskej ríše. Výstava bola zároveň obohatená o digitálne technológie – virtuálna realita, rozšírená realita, špeciálne aplikácie, vďaka ktorým si mohli žiaci vyskúšať prácu archeológa, spoznať jednotlivé reálne nálezy z pohrebiska v Rankovciach a nazrieť do prostredia života Germánov. Žiaci si vyskúšali aj edukačné aktivity a priblížili si tak históriu, o ktorej sa učia na hodinách dejepisu.