Exkurzia inštitútu Krista Veľkňaza

13.06.2023 16:26
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

MILUJTE ĽUDÍ TAKÝCH, AKÍ SÚ, ČÍM MENEJ

SI TO ZASLÚŽIA,TÝM VIAC ICH MILUJTE.

NEMILUJTE ICH PODĽA VEĽKOSTI ICH ZÁSLUH,

ALE PODĽA VEĽKOSTI ICH POTRIEB!

Ako to vyzerá v praxi sme mali možnosť zažiť v pondelok 5.6.2023, keď žiaci náboženskej výchovy VIII. ročníka nazreli do osudov ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. Navštívili sme s p. kaplánom Jakubom Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde pomáhajú sa zaradiť do spoločnosti formou pracovnej terapie bezdomovcom, týraným ženám, matkám s deťmi, mladým ľuďom po odchode z detských domovov, telesne postihnutým, bývalým väzňom a seniorom. Každý podľa svojich možností pracuje v záhrade, pri zvieratách alebo na stavbe. Stretnutie s otcom Mariánom Kuffom bolo veľmi srdečné a pre nás obohacujúce.