Átriové slávnosti

31.05.2023 19:40
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 23.5.2023 sa v átriu našej školy konali „Átriové slávnosti.“ Program pripravovali žiaci pod vedením p. vychovávateliek a p. učiteliek niekoľko týždňov. Program bol pestrý, striedal sa tanec s hudbou na klavíri a hovoreným slovom. Nechýbala ani dramatizácia rozprávky. Detičky hýrili farbami v kostýmoch z našej kostymérne. Na záver si deti spoločne zaspievali pesničku pre mamičky: „Letí, letí pesnička.“ Pani riaditeľka v príhovore všetkým účinkujúcim aj pedagógom poďakovala a so želaním krásneho dňa sa slávnosti ukončili. Veľká vďaka patrí hlavne p. Krbaťovi za nahrávky, ozvučenie a sprievodné slovo. Už teraz sa všetci tešíme, že sa o rok znova takto stretneme.

Fotogaléria k článku