Čítajme si 2023

02.06.2023 09:59
Kultúra a umenie

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

14. ročník Celoslovenského detského čitateľského maratónu “ČÍTAJME SI...” LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi  chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. A zároveň chcú podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (číta sa vo viacerých jazykoch) ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami.

Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Aj žiaci našej školy sa zúčastnili tohto projektu a zapojili sa do čítacieho maratónu. Čítali aj prváci, ktorí navštívili deti v Materskej škole v Uliči, kde im ukázali ako už vedia čítať. Naši tretiaci a štvrtáci, ktorí sú momentálne v škole v prírode si tiež  čítali krásne príbehy. Každý žiak dostal na pamiatku záložku.

Fotogaléria k článku