Chvíľka poézie

15.05.2023 21:39
Kultúra a umenie

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Štyri ročné obdobia                                                                    Jedlo


Začínajú kvety rásť,                                                                                            Maslo, vajcia aj saláma,

urobíme si na ne čas.                                                                                         všetko to spapá Maňa.

Chceme ich pozbierať,                                                                                       Maňka rada papá,

našu jar privítať.                                                                                                 všetko lapá.

                                                                                                                           Ja jej rada všetko dám,

Po jari príde leto,                                                                                                to, čo mám.

možno aj blato.                                                                                                   Ona spapá všetko,

Bude krásne teplo,                                                                                              a rada má aj mäsko.

na spády pôjdeme hravo.                                                                                    Zajačika si s radosťou dá,

                                                                                                                            aj jeleňa má.

Už sa leto končí, prichádza jeseň,                                                                      Už to dáva do seba

dúfam, že sa nikde nenájde pleseň. :)                                                                a zakúsa do chleba.

Spoznáme nové farby,                                                                                        Všetci ju radi máme,

jeseň sa pýši krásmi.                                                                                           ale hlučná je stále.

                                                                                                                             Už zasa je.

Za dverami je už zima,

postaviť snehuliaka to je drina.                                                                            Mária Balogová, 8. ročník

Všetci dúfame, že napadá sneh,

potom sa pôjdeme sánkovať na breh.


To sú naše štyri ročné obdobia.


Jana Čurhová, 8. ročník