Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

26.04.2023 17:19
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V spolupráci s knižnicou Nezábudka a pod vedením p. uč. Pellovej dnes naši žiaci strávili veľmi príjemné predpoludnie v spoločnosti populárnej pani spisovateľky Gabriely Futovej. Venuje sa písaniu detskej literatúry a pre detského čitateľa napísala už vyše 30 kníh, ktoré sa výborne čítajú. Besedy sa zúčastnili naši štvrtáci a žiaci 3. B. Beseda sa im veľmi páčila, témy, ktoré G. Futová rozvinula, boli pre deti vekovo blízke. Pani spisovateľka rozprávala pútavo, zábavne a živo. Žiaci mali pripravené rozmanité a múdre otázky. Beseda bola veselá a vtipná. Žiaci odchádzali s dobrými pocitom, novými vedomosťami a knižkami, v ktorých si niesli osobné venovanie od samotnej Gabriely Futovej. Ďakujeme. 

Fotogaléria k článku