Súťaž Slávik Slovenska

12.04.2023 21:58
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Na našom elokovanom pracovisku v Poľove sme zorganizovali školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska. 

Vybraní žiaci v ňom predviedli svoje spevácke schopnosti v speve ľudovej piesne.

Mnohí z nich odprezentovali doteraz nepoznané, ale zaujímavé ľudové piesne, ktoré na hodinách hudobnej výchovy nespievame.

Teší nás, že niektorí žiaci svoje vystúpenie doplnili krojmi, či inými folklornými prvkami.

Účasť bola v hojnom počte a preto boli ocenení viacerí.

Fotogaléria k článku