Súťažíme s Dobšinského rozprávkami

27.03.2023 20:49
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov.

Jeho cieľom je podporiť záujem o knihy.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli v mesiaci marec vyhlásiť 3. ročník čitateľskej súťaže: „Súťažíme s Dobšinského rozprávkami“.


Cieľom súťaže bola:

- podpora čítania u detí

- rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov

- dôkladnejšie spoznávanie rozprávok od najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok

- získanie nových informácií o živote a tvorbe Pavla Dobšinského.


Súťaž prebiehala od 01. 10. - 22. 3. 2023.

Určená bola pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. 


Úlohou žiakov bolo:

- v priebehu daného obdobia prečítať vybrané rozprávky od Pavla Dobšinského (bolo ich 10)

- vypracovať správne odpovede k pripraveným vedomostno - zábavným úlohám, ktoré sa týkali vybraných rozprávok

- ukázať, aký zdatný čitateľ som


Výherci:

T r e t í    r o č n í k 

1. miesto: Šarlota Babušová

2. miesto: Tamara Kubová

3. miesto: Mária Imrová


Š t v r t ý    r o č n í k

1. miesto: Anna Mašlonková

2. miesto: Alexa Kompiš

3. miesto: Katarína Hromjáková


Výhercom blahoželáme.

Fotogaléria k článku