Vianoce v Británii

08.01.2023 20:19
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Koncom decembra sa na hodinách Anglického jazyka uskutočnila akcia s názvom „Vianoce v Británii“. Zúčastnilo sa jej 140 žiakov. Cieľom bolo rozvíjanie multikultúrnej výchovy u žiakov - všímať si podobnosti a rozdielnosti v tradíciách počas vianočných sviatkov, osvojenie si slovnej zásoby na tému Vianoce. Pomocou aktivít si na hodinách anglického jazyka precvičili hláskovanie slov, spievanie vianočných piesní v anglickom jazyku a vytváranie obrázkových slovníkov s vianočnou tematikou.

Z a p o j e n í    u č i t e l i a :

M. Dudinská – 2. A

G. Pellová – 4.B, 2. B, 2. C

M. Jacová – 1.B

R. Jacová – 3. B, 3. C

M. Tomová – 4. A, 4. B, 4. C, 3. A, 3. C, 5. B, 5. C


A k t i v i t y :

* Interaktívne hry s cieľom osvojiť si slovnú zásobu súvisiacu s Vianocami

* Hláskovanie slov spojených s Vianocami

* Rozhovory o podobnostiach a odlišnostiach v tradíciách počas Vianoc u nás doma a vo Veľkej Británii či USA

* Spievanie piesní (Jingle bells, We wish you, Silent night, Little Snowman)

* Vytváranie krížoviek s vianočnou tematikou

* Vytváranie obrázkových slovníkov s vianočnou tematikou

Fotogaléria k článku