Česko - Slovensko má talent 2022

10.11.2022 21:13
Kultúra a umenie

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

Česko - Slovensko má talent 2022

Alex Rigó, žiak 6. ročníka, ako sám povedal, chcel skúsiť, aké je to spievať pred publikom. O tom, že ho spievanie baví, sme sa mohli presvedčiť pri prezentácii umeleckých odborov ZUŠ v minulom školskom roku. Deti si s chuťou zaspievali s prezentovanými hudobnými nástrojmi. P. učitelia súkromnej ZUŠ S.Czafrangovej hrali a všetci žiaci sa postupne spevom nesmelo pridávali. Pridal sa aj Alex, ktorému hrali všetky žilky pri známej pesničke „Načo pôjdem domov“. Práve v médiách prebiehala kampaň na súťaž „Česko – Slovensko má talent“. Všetci – dospelí i deti sme ho posmeľovali, aby sa prihlásil aj Alex. Prebehlo mu mysľou, že by bola taká skúsenosť dobrá. A tak v septembri po nástupe do školy sme sa dozvedeli, že o pár týždňov ho budeme môcť vidieť v televízii – v súťaži Česko – Slovensko má talent. Potešilo nás o to viac, že to bol priamy postup do finále, ktoré sa uskutoční 26.novembra 2022. Pri rozoberaní zážitkov zo súťaže, Alex sa rozhovoril, že to boli „také stresy, aleže takééé, preto aj tá Margita....“. Alexovi srdečne blahoželáme a budeme mu držať prsty, aby uspel aj vo finále.