Svetový deň srdca

27.09.2022 16:18
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

     Pripomíname si ho každoročne dňa 29. septembra už od roku 2000, je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo–cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení. Ak by sme hľadali informácie o Svetovom dni srdca, našli by sme presne tieto. A ako ochoreniam srdca a ciev predchádzať?

• Skoncovať so zlozvykmi,

• znížiť príjem soli,

• zmeniť jedálny lístok (stravovať sa zdravšie),

• mať dostatok pohybovej aktivity.

     Tieto informácie sa týkajú srdca ako takého, teda nášho orgánu, ale čo naše duševné a citové prežívanie? Aj to predsa potrebuje skoncovať so zlozvykmi, znížiť príjem starostí, bolestí a trápení. Aj ono potrebuje zmenu vždy k lepšiemu a dostatok všetkého dobrého, aby vedelo najmä dávať a pomáhať. O obe srdcia v nás sa treba vedieť postarať, aby boli obe zdravé.

      Dnešný deň sa skúsme zamyslieť, či sú obe naše srdcia v poriadku a zdravé.