Duchnovičov Prešov- celoslovenské kolo

27.07.2022 18:57
Kultúra a umenie

Autor : RNDr.. Nikola Chochrunová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Duchnovičov Prešov - celoslovenské kolo 13. júna 2022 reprezentovali našu školu žiaci v prednese poézie a prózy v rusínskom jazyku už na celoslovenskom kole. Zožali pekné úspechy a naši žiaci nesklamali ani po dvojročnej prestávke. Zo súťaže sme si odniesli tri prvé miesta: Ján Michalco - 3. kategória próza Jana Čurhová, Adela Čopáková, Michaela Peľová, Mikuláš Bobrík, Ján Michalco a Karolína Kočanová - 3.kategória, malé scénické formy Rebeca Ruňaninová, Lukáš Kasič, Nina Hrustičová, Veronika Gubová, Lea Kovaľová - 1. kategória, malé scénické formy. Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a učiteľom ďakujeme za prípravu.

Fotogaléria k článku