Try/Skús

26.06.2022 15:29
Kultúra a umenie

Autor : Mariana Bužová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Ahojte čitatelia,

táto báseň je už posledná, ktorú píšem do nášho školského časopisu. Jej slovami vás chcem povzbudiť, aby ste sa nevzdávali a vždy skúšali pokračovať ďalej. Nikdy neviete, akí ste silní, pokiaľ byť silným nie je jediná možnosť, ktorú máte. Držte sa.😊


Try

Try even if you fail,even if there is no one to hold to,

don´t be fooled by old tracks, the view will be seen by you.

Try to make flowers bloom even during heavy storms, they will hold you if you stay.

You are strong enough to hold the wave.

you don´t let this to put you down, you are carrying moons and stars in your soul,

use your wings to jump over this hole.

Only hard things can make you stronger,

the happiness will last longer.


Skús

Skús, aj keď zlyháš, aj keď nie je koho sa držať,

nenechaj sa oklamať starými koľajami, výhľad uvidíš iba ty.

Snaž sa, aby kvety kvitli aj počas silných búrok, podržia ťa, ak zostaneš.

Si dosť silný, aby si udržal túto vlnu.

Nedovoľ, aby ťa to položilo, v duši nosíš mesiace a hviezdy,

použi svoje krídla na skok cez túto dieru.

Len ťažké veci ťa posilnia,

šťastie bude trvať dlhšie.