Staviame my máje...

04.05.2019 07:30
Kultúra a umenie

Autor : Angelika Zubáňová, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

Dni plné slnečných lúčov nám prezrádzajú, že jar definitívne zvíťazila nad zimou. Stromy sa zazelenali, čerešne pomaly zakvitli a v záhradách vykukli prvé kvietky. Nastal správny čas pre jednu z najkrajších a najfarebnejších tradícií na Slovensku. Posledná aprílová noc nebola kedysi len taká hocijaká, obyčajná. Mnohé dievčence od nervozity neraz poriadne ani nespali. A dokonca ani mládenci, pretože tí im potajme stavali máje.

Máje sa stavali z dôvodu hojnosti, dostatku plodov a krmiva. Stužkami ozdobený strom symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy a oslavuje vitalitu nositeliek života, ich krásu a ženskosť.

Milé dievčatá našej školy! Zdravie, optimizmus a životný elán nám bude celý mesiac dodávať máj zasadený pod školskými oknami. V jeho zelenom vrcholci sa trepocú pestré stužky, na ktoré si niektoré z nás potajme pripísali meno chlapca či blízkej osoby. Zdobenie mája sprevádzalo veselé folklórne vystúpenie pod taktovkou Mgr. A. Vozárikovej a potom to už bolo na silných ramenách našich mládencov na čele s pánom školníkom. 

Za pomoc a ochotnú spoluprácu ďakujeme p. Ľ. Hrobárikovi a TS mesta Bytča...