Ako rýchlo beží čas?

12.02.2022 21:02
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

            Čas. Ako neúprosne beží. Čo sa asi deje v mysli človeka, keď premýšľa o čase?

          Dnes sme tu a zajtra? O chvíľu sa skončí prvý polrok, o nejakú chvíľu zase školský rok. Ako rýchlo sa nám zdá, že to ubehlo. Ale kým sme sa dostali do bodu, v ktorom sa nachádzame teraz, zdalo sa nám, že je to celá večnosť. Vždy sa musí niečo skončiť, aby sa mohlo začať niečo nové. Čo to bude? Čo nás čaká v tejto covidovej dobe? Bude to dobré alebo zlé? Skončí sa raz to zlé? Bude pretrvávať len to dobré?

            Vždy máme mať nádej, pretože nádej zomiera posledná...