Mikuláš v škole

17.12.2021 08:26
Kultúra a umenie

Autor : Dagmar Modlová, ZŠ Tatranská Lomnica

Späť na úvod

Je 6. december a  v tento krásny zasnežený deň nás v našej škole navštívil samotný Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom.

Stretol sa aj s pánom primátorom mesta Vysoké Tatry, Ing. Jánom Mokošom. Ten si dokonca kúpil jeden z vystavených žiackych vianočných domčekov, ktorý bude ozdobou priestorov Mestského úradu v Starom Smokovci a prispeje tak k jeho vianočnej atmosfére.

Prajeme všetkým veľa sladkostí, žiadne uhlie a aby sa ich listy dostali od Mikuláša až k Ježiškovi.

Fotogaléria k článku