Sv. Lucia

03.12.2021 13:19
Spoločnosť

Autor : Viliam Leskoviansky, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

                                                                                  Svätá LUCIA

V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. 

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Od Lucie do Vianoc je to presne 12 dní. A podľa toho, aké tie dni boli, také mali byť aj mesiace v nasledujúci rok.

 Stridží deň, aj tak sa kedysi hovorievalo sviatku sv.Lucie, ktorý pripadá na 13.decembra. Tento deň bol, ešte pred zavedením gregoriánskeho kalendára, považovaný za najkratší deň roka.

Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno ani nepoznáme.Tradícia, ktorá prišla zo Švédska a slávila sa 13. decembra. Symbolicky znamenala držanie nešťastia ďaleko od domu. Lucie boli oblečené v bielom a na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z peria. Symbolicky bol vymetaný prach z domu. V našej tradícii sa objavuje Lucia skôr ako tajomná bytosť, čo je v protiklade so zvykmi v západnej Európe, kde sa konajú lampionové sprievody a Lucia vystupuje ako nevesta oblečená do dlhého bieleho odevu, na hlave s vencom s horiacimi sviecami. Na Slovensku pretrvalo ľudové prežívanie tohto dňa. Nadovšetko bolo treba odháňať zlé, démonické sily, čo sa ešte viac zmocňovali bieleho dňa. Stoj, čo stoj sa im mali zabraňovať prístupové cesty do príbytkov. Na tento cieľ ľudia využívali čo najväčší buchot a lomozenie. V ten deň sa odvšadiaľ ozýval rámus, buchotanie i vresk. Chlapci a mládenci hádzali staré hrnce a črepy do vrát i dverí na maštaliach, hrmotalo sa nádobami, čo sa našli na smetiskách. Zlé sily sa mali takéhoto buchotu zľaknúť a utekať pred náporom čudesných a nezvyčajných zvukov. Hluk a hurhaj bolo treba nainscenovať na krížnych cestách, kde sa vraj najčastejšie v nočných hodinách spolčovali strigy a bosorky. Od nepamäti boli spojené s predstavami, že práve na týchto miestach sa sústreďujú a pôsobia rôzne nadprirodzené bytosti. Všeobecne sa verilo, že dlhší čas sa tu zdržujú duše na ceste do záhrobia, preto sa ľudia chodili za týchto zomretých modliť ku krížom na krížnych cestách. Krížne cesty pre svoje spojenie s nadprirodzenými silami boli aj miestami vykonávania praktík ľúbostnej mágie. Podarilo sa zachytiť už len relikty doznievajúcich úkonov, ako napríklad vydlabanie dierky do kamenného kríža pre získanie prachu do čarovného nápoja lásky. Ľúbostné čary mali byť doprevádzané pôstom a modlením sa práve na krížnych cestách.


A kto bola Lucia? Prečo bola vyhlásená za svätú?

Lucia bola väznená a nútená k obetovaniu pohanským bohom, čo samozrejme odmietla.

Svojej viery sa nevzdala ani pod hrozbou mučenia.

Za trest, aby potupili jej česť, ju mali odvliecť na službu do nevestincov, no keď ju mali odviesť na voze ťahaným záprahom volov, nepohli sa ani o centimeter. Jej neoblomná viera ju zachránila pred potupou. Nakoniec  zomrela mučeníckou smrťou - kat jej prebodol hrdlo.


Aké sú najznámejšie tradície a zvyky, ktoré sa viažu k 13. decembru?

1. Ochrana pred zlom

Večer pred Luciou treba zjesť veľa cesnaku, bývalo zvykom si ním aj spraviť krížik na čelo či na zápästia. Doma sa pripravovala cesnaková omáčka alebo hrianka. Mnohí nechávali cesnak s kúskom chleba a pohárom vody za oknom. Cesnak má totiž moc odohnať zlých duchov.

2. Bez žien

Na Luciu sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu.

3. Nech ostane všetko doma

Po západe slnka sa nesmelo nič dávať ani požičiavať.

3. Žiadna práca

V tento deň je zakázané prať aj priasť, nesmie sa pracovať na poli ani doma.

4. Odstrašiť strašidlá

Na sviatok Lucie ľudia s úmyslom nepustiť do svojich domovov zlé sily robili hluk a zahatávali prístupové cesty. Robili sprievod, kde buchotali hrncami a vareškami, aby vyplašili zlo

5. Lucia prináša aj bohatstvo

Od Lucie do Vianoc vraj treba v topánkach pod pätami nosiť mince, čo by nám malo priniesť peniaze v budúcom roku.

6. Ženícha prezradí pes

Dievčatá triasli plotom a odriekali: „Klopem dnes, kde je môj najmilší, nech mi tam vyštekne pes.“

7. Vymetanie duchov

V predvečer Lucie po domoch chodievali ženy (niekde sa spomínajú aj mladí muži) zahalené do bielych plachiet a s pomúčenou tvárou a bielymi pierkami vymetali z domov a dvorov temné sily, zlých duchov, choroby a trápenia.

8. Najdlhšia noc

Trinásty december bol vedený ako najkratší deň roka a hovorí sa: Svätá Lucia ukazuje svoju moc, prináša najdlhšiu noc

9. Možní manželia

Dievčatá pomýšľajúce na vydaj si na svätú Luciu napísali na 12 papierikov mužské mená, poskladali ich a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik spálili. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik s menom toho, ktorý sa mal stať ich vyvoleným.

10. Predpoveď na ďalší rok

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. Každý deň predstavoval jeden mesiac.

11. Jablko pritiahlo toho pravého

Dievča ponorilo jabĺčko do vody a každý deň odpilo z vody. Chlapec, ktorý sa k nej prvý ozval po zjedení jabĺčka na Štedrý deň, sa mal stať jej manželom.

12. Mladíci hľadali bosorky

Mladí muži vyrezávali postupne každý deň až do Vianoc stolček, na ktorom nesmel byť ani jeden klinec. Vtedy mal čarovnú moc. Na Štedrý deň si rezbár mal počas omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z dediny.

13. Oddych

Na svätú Luciu ženy oddychovali


                                                       Spracoval Viliam Leskoviansky, 5.A


Viac tu: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-luciu.

https://www.cas.sk/clanok/779223/dnesok-je-bohaty-na-ludove-pranostiky-a-carovanie-13-najznamejsich-zvykov-na-sviatok-sv-lucie/