Deň narodenia Ľudovíta Štúra

29.10.2021 10:20
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Deň narodenia Ľudovíta Štúra si pripomíname 29. októbra.

Ľudovít Štúr je známy ako hlavný reprezentant slovenského národného hnutia a slovanských koncepcií v prvej polovici 19. storočia. Bol vedúcou osobnosťou štúrovského hnutia, politikom, buditeľom, básnikom, novinárom, redaktorom, jazykovedcom a pedagógom. Bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, zakladateľom Slovenských národných novín a spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady v septembri 1848 vo Viedni, ktorá bola prvým národnopolitickým orgánom Slovákov.

„My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ (Ľudovít Štúr)