Vesmír očami detí - 1. stupeň

08.04.2021 19:36
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Naši žiaci 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorú vyhlásilo CVČ Košice.

Práce sú umeleckým dielom šikovných žiakov triedy 2. A a 4. D pod vedením p. učiteľky Tajany Rehákovej a Vierky Paľovej.

Držíme prsty, aby dané práce boli ocenené aj v okresnom kole.

Fotogaléria k článku