Deň Zeme

30.03.2021 11:26
Spoločnosť

Autor : Marek Pirko, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Milí čitatelia,

po iné roky si v našej škole stále v apríli pripomíname, aké je dôležité starať sa o našu planétu. Skrášľujeme areál školy, čistíme, odburiňujeme, sadíme a tí menší tvoria rôzne aktivity spojené s týmto významným dňom - Dňom Zeme, ktorý si každoročne svet pripomína 22. apríla.

Ide o ekologicky motivovaný „sviatok“, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. 

Veľkým problémom znečistenia našej planéty sú plasty. O nich si povieme viac. Pochopenie toho, aký veľký priestor plasty zaberajú, je celkom jednoduché. Sú takmer všade. 

ČO SÚ PLASTY?

Samotné slovo plast nám dáva prvú stopu. Odvodené z gréckeho jazyka to znamená „schopný tvarovania alebo lisovania“ a v skutočnosti plast definuje materiál pozostávajúci z rôznych zlúčenín, ktoré môžu byť vytvarované do pevných predmetov. Plast je vyrobený tak, aby vydržal a nedal sa rozložiť. Namiesto toho sa rozpadá na menšie a menšie kúsky. A tu vzniká problém, plast vydrží oveľa dlhšie ako ktorákoľvek iná forma odpadu. Ako dlho? Na túto otázku neexistuje presná odpoveď, aj keď vedci hovoria, že v rozmedzí od 450 do 2 000 rokov.

KAM VŠADE SA PLASTY DOSTANÚ?

Keďže nemáme čarovnú paličku a nemôžeme ich prinútiť zmiznúť, musia nakoniec niekde skončiť. Odpoveď na otázku, kde sa strácajú, je alarmujúca. Plasty totiž väčšinou končia v prírode. Väčšina z nich je vyhodená hocikde na skládky alebo priamo do riek pretekajúcich do jazier alebo oceánov. V oceánoch narastá počet rýb a na pobreží počet vtákov, ktorým sa v žalúdkoch našli rôzne druhy plastov. Výsledkom toho je, že v našom životnom prostredí, a to najmä vo vodných zdrojoch, sa nachádzajú milióny ton plastového odpadu. O akom množstve hovoríme? Aj v tomto prípade je odpoveď celkom alarmujúca: približne 136 miliónov ton za rok. 

Plast je tiež úhlavným nepriateľom zvierat a môže mať na ich život radikálny vplyv. Odhaduje sa, že plasty ovplyvnili život už takmer 700 rôznym druhom zvierat, pričom každoročne usmrcujú milióny morských živočíchov. Bolo nahlásených viac ako 260 druhov bezstavovcov, korytnačiek, rýb, morských vtákov a cicavcov, ktorí omylom uviazli alebo sa zaplietli do plastu. V pečeni zvierat sa akumulujú chemikálie z plastov alebo sa im v žalúdku vytvárajú plastové vredy od cigaretových zapaľovačov, plastových vreciek alebo uzáverov z fliaš. Kvôli týmto problémom následne zomierajú.

FAKTY O PLASTOCH

- na svete je dohromady 9,2 miliárd ton výrobkov z plastu, z toho 6,9 miliárd je odpad; iba okolo 0,6 miliardy z celkového odpadu bolo zrecyklovaného

- 5 triliónov kusov plastov v tejto chvíli pláva v našich vodách

- plasty boli nájdené v hĺbke 11 kilometrov pod morským dnom

- 73 % odpadu, ktorý môžeme nájsť na pláži, je z plastu

- 8 % plastov pre každodennú spotrebu sa zrecykluje, zvyšok sa stane odpadom alebo sa spáli

- v priebehu 1 minúty sa na celom svete predá 1 milión plastových fliaš a krabíc

AKO MÔŽEŠ ZNÍŽIŤ SVOJU PLASTOVÚ STOPU?

Recykluj, recykluj a ešte raz recykluj!!! Vyhýbaj sa jednorazovým obalom, nekupuj nápoje v plastových fľašiach, uprednostni ekologicky šetrnú kozmetiku, nakupuj v sekáčoch, míňaj rozumne a šír povedomie. Tvoj hlas a tvoje dobré skutky sú veľmi cenné a dokážu veľké zmeny!!!

V tento deň sme na hodine slovenčiny mali napísať, ako sa lepšie starať o našu planétu. S dvomi úvahami mojich spolužiakov sa s vami podelím.

Naša planéta Zem je pre nás ľudí veľmi dôležitá. Život na Zemi ohrozujú výfukové plyny áut, odpadky, a samozrejme, aj my ľudia. Naša planéta je zamorená odpadom. Priemyselné hnojivá používané v poľnohospodárstve sa splavujú do riek. Následkom toho zomiera veľa rýb a objavujú sa nové vážne ochorenia u ľudí. Nepriaznivý vplyv má aj vypúšťanie škodlivých plynov do ovzdušia, čo zapríčiňuje celkové otepľovanie a topenie ľadovcov. Tomuto všetkému by sme mohli zabrániť. Ako? Tým, že budeme triediť odpad, používať verejnú dopravu namiesto áut, budeme chrániť lesy, stavať čističky odpadových vôd a šetriť elektrickou energiou. Je veľa možností, ako našu planétu zachrániť. Je veľmi dôležité, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. Stačí, keď niečo užitočné každý z nás pre ňu urobí.

                                                                                                                                                                                                           Diana Vavreková, 8. A

Naša Zem je veľmi znečistená planéta. V oceánoch sú milióny ton odpadu, ktoré škodia životu v ňom, ale aj samotnému človeku. Bolo by to možné zastaviť vynájdením nového prírodného materiálu a postupným regulovaním plastov? Určite áno. Lenže cesta k takémuto výsledku je náročná a zdĺhavá. A keďže ľudia sú bezohľadní, situácia sa len zhoršuje. Ďalším problémom je globálne otepľovanie. Veľa skleníkových plynov pochádza z áut, ktoré spaľujú fosílne palivá. Cesta k čistým autám sa stáva reálnou, a to výrobou elektrických áut, ktoré sú jednou z možností, ako mať čistejšie ovzdušie a nezaťažovať ho škodlivými plynmi. Potom bude mať človek väčšiu šancu na prežitie.

                                                                                                                                                                                                               Dávid Duraník, 8. A


Zdroj: https://ecohero.sk/plasty/?fbclid=IwAR2RM5sinKD4unZ3FTk1Pufuj0UCeMHzTFy-dKvSqXtgdu0DxpsQrQce7Z4