DFS Kľačanček

21.03.2021 19:59
Kultúra a umenie

Autor : Viktória Slušná, ZŠ s MŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

V 2.časti nášho interview, ktorý som pripravila spolu s Lilianou Marčekovou, som sa spýtala pani učiteľky Kóšovej na vystúpenia a pomoc, ktorú dostáva.

Čo sú to Čriepky? 

Je to regionálna prehliadka DFS a koná sa každý rok v Tlmačoch - na Lipníku v KD. Prebieha tu prehliadka severnej časti levického okresu tzv. Tekovskej oblasti. Tancujú tu deti z Tlmáč, Starého Tekova,  z Veľkých Kozmáloviec, z Novej Dediny, z Čajkova, z Rybníka. V Leviciach sa prezentujú DFS z Hontianskej oblasti. U nás sa konali Čriepky v roku 2004. 

Kto vám pomáha pri alebo pred vystúpeniami s prípravou? 

Prípravu by som rozdelila na 2 časti. Prvá prebieha v triede potom na javisku, vtedy poprosím nejakú kolegyňu, aby mi pomohla. Je to náročné aj pre deti, pretože maličkí ešte tak nevnímajú priestor.  Mnohokrát sa smejem, že tancujú úplne inde ako na nácviku :) Podobne je to aj so spevom, v triede vyznieva spev inak ako na javisku, tam sa rozplynie a deti sa musia naučiť počúvať, aby nespievali rýchlejšie ako iní. Druhá časť je už samotné vystúpenie, deti dostávajú na začiatku roka domov kroj, o ktorý sa potom starajú. Na vystúpenie prichádzajú v sprievode rodiča, za čo sa chcem našim rodičom veľmi poďakovať, pretože mi pomáhajú starať sa o kroje a na vystúpení s úpravou vlasov dievčat alebo ich povzbudzovaním. Nakoniec si zopakujeme spevy a rozmiestnenie a ide sa vystupovať. Deti mi často povedia, že sa boja, na čo im ja odpoviem, že ja sa tiež bojím :) ale vždy to dopadne výborne. 

Koľko vystúpení máte za sebou? Ktorú tému nacvičujete najradšej? Ktorú tému nacvičujú deti najradšej?

Vystupujeme každoročne a nepamätám si koľko vystúpení bolo, ale bolo ich veľa: stavanie mája, v domovoch dôchodcov... Ťažko povedať, ale mám veľmi rada detské ľudové hry, kde sa deti zahrajú a zabavia.  Záleží na tom, či sú to chlapci alebo dievčatá. Chlapci radi nacvičujú vystúpenie ,,Vojaci,, a dievčatá radi tancujú.

Čo by ste potrebovali na vystúpenia -  rekvizity alebo kostými? 

Nejaké rekvizity už máme -  pletené košíky a metly,  ženy z Kľačian nám darovali vlniaky a Kľačianske futbalové béčko nám poskytlo peniaze na zakúpenie dreveného vozíka, ktorý sa snažím teraz zohnať. Ale potom prišla pandémia a všetko sa zrušilo. Snáď sa mi to tento rok podarí, ak nie, tak ďalší, nevzdám sa :) 

Pani učiteľka Kóšová, chcem vám poďakovať nielen za rozhovor, ale aj za všetky tie roky, počas ktorých vediete náš Kľačanček, prajem vám veľa úspechov a veľa elánu :) 

 


Fotogaléria k článku