Báseň

29.12.2020 10:12
Kultúra a umenie

Autor : Martin Mirga, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Martin Mirga: Báseň

(vlastná tvorba)


Videl som tvoje najhoršie a najlepšie časti,

keď sa snažíš byť dobrým s každým

centimetrom tvojho srdca.

Videl som ťa keď sa ti niekto páčil,

A keď si sa do niekoho zamiloval.

Videl som milovať,

a na druhé ráno  ako niekoho, kto miloval.

Videl som človeka, ktorý nechcel zlomiť moje srdce,

Ale možno som sa na teba nepozeral správnymi očami.


I see your worst and best parts

when you try to be good with every

inch part of your heart.

I saw you when someone you liked

and when you love someone.

I saw love

and on other morning like someone who loved.

I saw the person which not meant to break my heart

but maybe I didn´t look at you with right eyes.