Deti a financie - hravo

24.11.2020 13:04
Zábava

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Na to, aby sme deti začali učiť o peniazoch a podporovať u nich finančnú gramotnosť, nepotrebujeme žiadny titul z oblasti financií, ekonómie a ani špeciálne znalosti. Naopak, rozvoj finančnej gramotnosti začína zopár jednoduchými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť aj hrou.


Hranie sa na nakupovanie a rozhodovanie:

Spravte obchod s potravinami a zahrajte sa na nákup desiatej.

• Pripravte si zopár skutočných potravín, ktoré sú vhodné ako desiata (napríklad jablko, banán, džús, jogurt, atď.) a každú položku označte cenou zaokrúhlenou na eurá (staršie deti môžu zvládnuť hru aj s desiatkami centov alebo aj cenami). Ceny by sa mali približovať realite.

• Dajte deťom mince v hodnote 1 € (prípadne aj centy).

• Povedzte deťom, že dnes si svoju desiatu musia kúpiť za peniaze. Pomôžte im pochopiť, že peniaze vymieňajú za položky, ktoré si chcú kúpiť.

• Nechajte deti, aby počas hry míňali peniaze na potraviny, odniesli si ich a aj zjedli na desiatu.


Vyrobte si s deťmi pokladničku.

• Vďaka pokladničke budú mať deti miesto, kde si uložia peniaze a kde si budú šetriť.

• Dajte každému dieťaťu malú nádobku na ozdobenie. Použiť môžete napríklad plastový kávový pohár s viečkom alebo malú kartónovú krabicu.

• Podporte deti, aby si predstavili svoje finančné ciele a na nádobu nakreslili alebo nalepili obrázky toho, na čo si chcú šetriť.

• Majte k dispozícii staré časopisy, nálepky, pastelky a pečiatky. Umožnite deťom, aby boli kreatívne pri zdobení svojich pokladničiek.

Nechajme dieťa, ak si niečo chce kúpiť, aby si to aj kúpilo. Aj keď to nemusí byť najlepší nákup, nechajme ho, aby znášalo dôsledky vlastnej chyby. Premárnenie narodeninových peňazí v detstve je oveľa lepšia chyba ako opakovaný prešľap za stovky eur v dospelosti.