Najkrajší EKOOBAL

03.11.2020 11:51
Kultúra a umenie

Autor : Natália Kasanová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Papier, látka, vrecovina, špagát, gombíky, či použité obaly z mliečnych výrobkov. Týmito materiálmi sa inšpirovali naši žiaci, aby im dali druhú šancu. Vedia, že ľudia na rozdiel od prírody vytvárajú také druhy odpadu, s ktorými si príroda sama nevie poradiť. Aj v Zelenej škole sa preto snažia napĺňať viaceré ekologické ciele ako napríklad opätovné použitie vecí. Plastové obaly na svoje knihy a zošity nahradili tými, ktoré vyrobili zo spomínaných materiálov. Zapojili svoju fantáziu, šikovné ruky a EKOOBAL bol na svete. Za nápadité a pestré diela žiaci hlasovali a spoločne vybrali ten, ktorý sa im najviac páčil. Odmenu získali dizajnéri najzaujímavejších a najkrajších ekoobalov. Víťazom srdečne gratulujeme.