Aj toto nám priniesol COVID- 19

07.06.2020 14:26
Kultúra a umenie

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

    Dištančné vyučovanie. Priznám sa, ani vo sne by mi nenapadlo, že ukončím 9-ročnú púť na ZŠ práve takýmto typom vzdelávania. Pandemická pohroma ochorenia COVID−19 urobila razom, zo dňa na deň, čiaru v našich životoch. Svet sa náhle zmenil, ulice stíchli...Museli sme zostať doma. Učitelia nám posielali i posielajú učivo a úlohy, ktoré sme si mali plniť. Či to tak je? O tom by vedeli porozprávať naši učitelia. Ja poviem sám za seba, že sa snažím robiť veci vždy načas. Postupne som si zvykol na online vzdelávanie, ale učiteľský výklad, či osobné kontakty so spolužiakmi nenahradí nič. Takto je to nuda. Sedieť pri počítači, študovať, vypĺňať pracovné listy, testy a pod. Ale musíme vydržať, situácia na Slovensku sa vyvíja pozitívne, my sa však tento školský rok do školy nedostaneme. Možno aspoň pre vysvedčenia.

    V dejepise sme sa zaoberali počas „koronadoby” množstvom zaujímavých tém, ktoré sa udiali vo svete i u nás po ukončení 2. svetovej vojny: spomeniem rok 1968, Pražskú jar, rok 1989, rozpad Československa...Táto časť histórie ma skutočne bavila. Aby sme mali lepšiu predstavu o tej dobe, posielala nám pani učiteľka linky na videá /Dejepis Inak, Zmudri.sk/ , ktoré sme následne spracovali, dostali sa do danej problematiky. Videá Sandry/ vyštudovala Filozofickú fakultu/ z youtube kanálu Dejepis Inak sú väčšinou podrobne, presne spracované. Na vysvetlenie učiva mi videá dobre poslúžili. Zaujímavý bol hneď začiatok videa o Nežnej revolúcii– ukázala, ako ŠTB zakročila proti tým, ktorí sa nepozdávali komunistickému režimu, robili protištátne veci.

     Vysvetlila súvislosti, popísala udalosti, ktoré nežnej revolúcii predchádzali: sviečková manifestácia v roku 1988, či manifestácia študentov v januári 1989 v Prahe pri príležitosti 30. výročia upálenia sa J. Palacha, tiež ich potlačenie vodnými delami. Dozvedel som sa o Charte77. Bola to disidentská občianska iniciatíva, ktorá niesla meno podľa dokumentu, ktorý vznikol ako reakcia na Helsinskú dohodu so ZSSR. Východný blok sa v nej zaviazal, že sa budú v krajinách dodržiavať ľudské práva. Reálne to však nebolo. Chartu podpísalo 2000 ľudí. KS proti Charte zakročili vlnou represií.

    Ponaučenie pre mňa: Nežná revolúcia nikdy neupadne do zabudnutia. Každý rok si ju pripomíname ako štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadol na 17. novembra. Rozhodli tak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001. V Českej republike je tento deň taktiež štátny sviatok, českí poslanci ho však schválili o rok skôr. Ak nám však revolúcia mala udeliť nejaké ponaučenie, malo by ním byť to, že slobodu a budúcnosť máme vo svojich rukách.     Videá Sandry mi priniesli zaujímavé poznatky aj o Berlínskej kríze a berlínskom múre, SNP, hraniciach Slovenska a ich zmenách v histórii, o dejinách nášho národa „od začiatku až do konca“. Zaujímavé boli i filmové týždenníky. Ich témou boli roky: 1953, 1955,1958, 1968. Priniesli nám zaujímavosti z týchto čias o živote nášho ľudu, o budovaní socializmu, o Pražskej jari a nádejách v nové časy, o J.Palachovi, o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy, atď. Samozrejme, že našou úlohou bolo videá nielen prezrieť, ale zhrnúť, zhodnotiť, čo nové nám priniesli, vyjadriť k udalostiam svoje postoje a názory.

    Pôvodne som chcel uverejniť aj svoj referát z týchto rokov a zhrnutie pozitív a negatív týchto časov. Jednoducho však doporučím prezretie si spomínaných stránok na youtube kanáli. A čo ma ešte zaujalo?

Prečo robí Sandra predavačku? -

     Je to niekedy nepríjemné, keď sa človek nenarodí do bohatej rodiny. Sandra vyštudovala vysokú školu odbor filozofiu – dejepis, no nemohla si dovoliť učiť a natáčať videá ďalej. Pretože jej práca nebola dostatočne zaplatená. Aby si mohla dovoliť žiť na istej úrovni, radšej odíde do Rakúska a vykonáva prácu predavačky. Prácu, na ktorú netreba ani maturitu, no i tak je lepšie zaplatená ako u nás práca učiteľa po 30 rokoch praxe. Je to naozaj krutá pravda. Sandra povedala, že práca predavača je slušná, poctivá, je prínosom pre spoločnosť. Rakúšania si vážia všetky povolania. Rakúsko je sociálny štát. U nás sú lepšie preferované technologické inovácie. Práca učiteľa nie je dostatočne finančne ocenená. - Ako by učila ....Menej faktografie, kombinovať chronologické postupy s tematickými, niektorým témam sa venovať viac. Nestopnúť históriu nežnou revolúciou, pokračovať ďalej...Plánuje však vrátiť sa na Slovensko, chce učiť a popri tom naďalej točiť videá na youtube kanáli Dejepis Inak.

                                                                                                                                          

    Autor: Šimon Hričan /IX.A/