Slávte aj vy celosvetový deň detí

01.06.2020 09:05
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Milí rodičia a učitelia, tento deň je sviatok všetkých detí, ktorí si zaslúžia vašu starostlivosť, pochopenie, lásku a úctu.Milí žiaci, prajeme vám krásny Deň detí.