Zo zaujímavých akcií našej školy

30.03.2020 15:18
Kultúra a umenie

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

Aj v tomto školskom roku sa konal pre žiakov našej školy karneval; 14. 2. ho organizovali CVČ Slávik ( pani riaditeľka CVČ Mgr. Radimíra Mikulová ), ŠKD ( Mgr. Martina Buljanová, Mgr. Zuzana Smutná a Mgr. Silvia Hirjaková ), s organizáciou pomáhal aj školský parlament. Po dlhšom čase sa karneval konal znovu v telocvični. K oceneným maskám patrila skupinová maska Cigánky, na nepoznanie sa za ne preobliekli a zamaskovali žiačky 6. ročníka Viktória Mojžišová, Dominika Mojžišová a Timea Klimentová. Pre náš časopis sa dievčatá takto podelili o svoje dojmy z akcie: ″ Na karnevale bolo pre nás zaujímavé všetko - aj masky, aj tombola. Na začiatku nám pani učiteľky so žiakmi 4. ročníka zahrali divadielko o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Po divadielku nasledovala promenáda masiek, porota si prezerala masky a hodnotila ich. My šiestačky sme boli prezlečené za Cigánky. Po promenáde bola diskotéka a porota sa odišla poradiť. Naša skupinka masiek sa výborne bavila, vyšli sme na pódium a tancovali. Všetci nám tlieskali. Keď prišla porota s výsledkami masiek, držali sme sa s babami za ruky a dúfali sme, že vyhráme. Nakoniec to naozaj prišlo, vyhrali sme ☺. Dostali sme tortu, ktorú sme si rozdelili s inými maskami ( s káčermi z 3. ročníka ). Tento karneval bol super a budeme naň dlho spomínať. ″

Fotogaléria k článku