Cesta do rozprávkovej krajiny

04.04.2020 16:14
Kultúra a umenie

Autor : Eliška Markusková 5. trieda, ZŠ s MŠ Šintava

Späť na úvod

SVET FANTÁZIE NAŠICH PIATAKOV

ČO VIDÍ NA ILUSTRÁCII ELIŠKA?

Na ilustrácii môžeme vidieť veľkú a tajomnú jaskyňu. Z kúta jaskyne vyteká rieka. Všade navôkol sú škriatkovia s malými lampášikmi, z ktorých žiari svetlo. Títo škriatkovia vyzerajú, ako keby týmito lampášikmi chceli privítať návštevníkov. Nad všetkými škriatkami je dlhá dúha, po ktorej utekajú kone s kočom. Z koča sa vykláňajú  dvaja ľudia, z ktorých jeden nám máva. Podľa mňa chcú škriatkovia privítať práve ich. Na koči so sebou vezú aj záhadné veci. Aj kone sú osedlané a mieria vpred. Na ilustrácii prevláda fantázia, ktorú si môžeme všimnúť vďaka postavám, ktoré tam sú. Z farieb síce prevláda tmavá až temná, ale vo vnútri jaskyne sa nachádza aj dúha, ktorá dáva obrázku nádych farebnosti. Okrem tohto môžeme na ilustrácii vidieť aj bielu, svetlomodrú a aj mentolový odtieň zelenej, ktorý pôsobí ako odraz vody o steny jaskyne.